Văn bản pháp luật »

HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

11-08-2017

HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆTNAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007

của Thủ tướng Chính phủ)

 

Cấp

 1             Cấp 2     Cấp 3     Cấp 4     Cấp 5     Tên ngành

A                                                                            NÔNG NGHIỆP,  LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

                01                                                          Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

                                011                                        Trồng cây hàng năm

                                                0111       01110    Trồng lúa

                                                0112       01120    Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

                                                0113       01130    Trồng cây lấy củ có chất bột

                                                0114       01140    Trồng cây mía

                                                0115       01150    Trồng cây thuốc lá, thuốc lào

                                                0116       01160    Trồng cây lấy sợi

                                                0117       01170    Trồng cây có hạt chứa dầu

                                                0118                      Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh

                                                                01181    Trồng rau các loại

                                                                01182    Trồng đậu các loại

                                                                01183    Trồng hoa, cây cảnh

                                                0119       01190    Trồng cây hàng năm khác

                                012                                        Trồng cây lâu năm

                                                0121                      Trồng cây ăn quả

                                                                01211    Trồng nho

                                                                01212    Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới

                                                                01213    Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác

                                                                01214    Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo

                                                                01215    Trồng nhãn, vải, chôm chôm

                                                                01219    Trồng cây ăn quả khác

                                                0122       01220    Trồng cây lấy quả chứa dầu

                                                0123       01230    Trồng cây điều

                                                0124       01240    Trồng cây hồ tiêu

                                                0125       01250    Trồng cây cao su

                                                0126       01260    Trồng cây cà phê

                                                0127       01270    Trồng cây chè

                                                0128                      Trồng cây gia vị, cây dược liệu

                                                                01281    Trồng cây gia vị

                                                                01282    Trồng cây dược liệu

                                                0129       01290    Trồng cây lâu năm  khác

                                013         0130       01300    Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

                                014                                        Chăn nuôi

                                                0141       01410    Chăn nuôi trâu, bò

                                                0142       01420    Chăn nuôi ngựa, lừa, la

                                                0144       01440    Chăn nuôi dê, cừu

                                                0145       01450    Chăn nuôi lợn

                                                0146                      Chăn nuôi gia cầm

                                                                01461    Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm

                                                                01462    Chăn nuôi gà

                                                                01463    Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng

                                                                01469    Chăn nuôi gia cầm khác

                                                0149       01490    Chăn nuôi khác

                                015         0150       01500    Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

                                016                                        Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

                                                0161       01610    Hoạt động dịch vụ trồng  trọt

                                                0162       01620    Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

                                                0163       01630    Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

                                                0164       01640    Xử lý hạt giống để nhân giống

                                017         0170       01700    Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan

                02                                                          Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

                                021         0210                      Trồng rừng và chăm sóc rừng

                                                                02101    Ươm giống cây lâm nghiệp

                                                                02102    Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ

                                                                02103    Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa

                                                                02109    Trồng rừng và chăm sóc rừng khác

                                022                                        Khai thác gỗ và lâm sản khác

                                                0221       02210    Khai thác gỗ

                                                0222       02220    Khai thác lâm sản khác trừ gỗ

                                023         0230       02300    Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác

                                024         0240       02400    Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

                03                                                          Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

                                031                                        Khai thác thuỷ sản

                                                0311       03110    Khai thác thuỷ sản biển

                                                0312                      Khai thác thuỷ sản nội địa

                                                                03121    Khai thác thuỷ sản nước lợ

                                                                03122    Khai thác thuỷ sản nước ngọt

                                032                                        Nuôi trồng thuỷ sản

                                                0321       03210    Nuôi trồng thuỷ sản biển

                                                0322                      Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

                                                                03221    Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ

                                                                03222    Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt

                                                0323       03230    Sản xuất giống thuỷ sản

B                                                                             KHAI KHOÁNG

                05                                                          Khai thác than cứng và than non

                                051         0510       05100    Khai thác và thu gom than cứng

                                052         0520       05200    Khai thác và thu gom than non

                06                                                          Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

                                061         0610       06100    Khai thác dầu thô

                                062         0620       06200    Khai thác khí đốt tự nhiên

                07                                                          Khai thác quặng kim loại

                                071         0710       07100    Khai thác quặng sắt

                                072                                        Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)

                                                0721       07210    Khai thác quặng uranium và quặng thorium

                                                0722                      Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

                                                                07221    Khai thác quặng bôxít

                                                                07229    Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu

                                073         0730       07300    Khai thác quặng kim loại quí hiếm

                08                                                          Khai khoáng khác

                                081         0810                      Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 

                                                                08101    Khai thác đá

                                                                08102    Khai thác cát, sỏi

                                                                08103    Khai thác đất sét 

                                089                                        Khai khoáng chưa được phân vào đâu

                                                0891       08910    Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

                                                0892       08920    Khai thác và thu gom than bùn

                                                0893       08930    Khai thác muối

                                                0899       08990    Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

                09                                                          Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng

                                091         0910       09100    Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

                                099         0990       09900    Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

C                                                                            CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

                10                                                          Sản xuất chế biến thực phẩm

                                101         1010                      Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

                                                                10101    Chế biến và đóng hộp thịt

                                                                10109    Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác

                                102         1020                      Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

                                                                10201    Chế biến và đóng hộp thuỷ sản

                                                                10202    Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh 

                                                                10203    Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô

                                                                10204    Chế biến và bảo quản nước mắm

                                                                10209    Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác

                                103         1030                      Chế biến và bảo quản rau quả

                                                                10301    Chế biến và đóng hộp rau quả

                                                                10309    Chế biến và bảo quản rau quả khác

                                104         1040                      Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật

                                                                10401    Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật

                10409    Chế biến và bảo quản dầu mỡ khác

                                105         1050       10500    Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

                                106         1060                     Xay xát và sản xuất bột

                                                1061                      Xay xát và sản xuất bột thô

                                                                10611    Xay xát

                10612    Sản xuất bột thô

                                                1062       10620    Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

                                107                                        Sản xuất thực phẩm khác

                                                1071       10710    Sản xuất các loại bánh từ bột

                                                1072       10720    Sản xuất đường

                                                1073       10730    Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo

                                                1074       10740    Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự

                                                1075       10750    Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

                                                1079       10790    Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

                                108         1080       10800    Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

                11                                                          Sản xuất đồ uống 

                                110                                        Sản xuất đồ uống

                                                1101       11010    Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh

                                                1102       11020    Sản xuất rượu vang

                                                1103       11030    Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

                                                1104                      Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

                                                                11041    Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

                                                                11042    Sản xuất đồ uống không cồn

                12           120         1200                      Sản xuất sản phẩm thuốc lá

                                                                12001    Sản xuất thuốc lá

                                                                12009    Sản xuất thuốc hút khác

                13                                                          Dệt

                                131                                        Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt

                                                1311       13110    Sản xuất sợi

                                                1312       13120    Sản xuất vải dệt thoi

                                                1313       13130    Hoàn thiện sản phẩm dệt

                                132                                        Sản xuất hàng dệt khác

                                                1321       13210    Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

                                                1322       13220    Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

In trang nàyĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, THỦ TỤC MỞ QUẦY THUỐC TƯ NHÂN NĂM 2018

Nội dung này được tư vấn như sau:

 

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 Luật Dược 2016 thì cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

Như vậy, điều kiện, hồ sơ, thủ tục mở quầy thuốc tư nhân được thực hiện theo điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập cơ sở bán lẻ thuốc. Cụ thể như sau:

 

1. Điều kiện mở Quầy thuốc tư nhân

 

- Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 33 Luật Dược 2016 thì quầy thuốc tư nhân phải có địa điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; đối với quầy thuốc chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 69 của Luật Dược 2016.

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 và Khoản 1 Điều 18 Luật Dược 2016 thì người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc phải:

+ Có một trong các văn bằng chuyên môn sau:

 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (sau đây gọi là Bằng dược sỹ)
 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược
 • Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược;

+ Có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

 

 

2. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

Để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, trước hết bạn phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp lý liên quan.

Căn cứ vào thông tin mà bạn đã cung cấp thì bạn đang có nhu cầu mở quầy thuốc tư nhân do mình làm chủ, do đó bạn nên đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Trong đó:

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị Định 78/2015/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

+ Bản sao hợp lệ thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;

- Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 71 Nghị Định 78/2015/NĐ-CP thì thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh được thực hiện như sau:

+ Bạn nộp 1 bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh hoặc gửi qua đường bưu điện.

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận cho hộ kinh doanh. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định 78/2015/NĐ-CP;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho bạn (người thành lập hộ kinh doanh).

+ Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi bạn (người đăng ký hộ kinh doanh) có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược

 

Trường hợp của bạn thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược lần đầu.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật dược 2016 và Điều 32 Nghị định 54/2017/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược theo mẫu số 19 Phụ lục I Nghị định 54/2017/NĐ-CP;

- Tài liệu về địa điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập cơ sở;

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược;

 

4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược

 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Dược 2016 thì Giám đốc Sở Y tế có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược cho các cơ sở bán lẻ thuốc (bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

a. Bước 1: Nộp hồ sơ

 

Bạn (hộ kinh doanh) chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Y tế nơi cơ sở kinh doanh của bạn đặt trụ sở kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật Dược 2016 và Khoản 1 Điều 33 Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

 

b. Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 

Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả cho cơ sở đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP

 

c. Bước 3: Thẩm định hồ sơ

 

- Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược:

+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự đã được kiểm tra, đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phù hợp với phạm vi kinh doanh, không phải tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;

+ Tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản gửi cơ sở đề nghị, trong đó phải nêu cụ thể các tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Sau khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả cho cơ sở đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Điều 33 Nghị định 54/2017/NĐ-CP .

+ Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo cho cơ sở theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Nghị định 54/2017/NĐ-CP ;

+ Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 54/2017/NĐ-CP .

 

d. Bước 4: Đánh giá thực tế và cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược

 

- Theo quy định tại Khoản 6 Điều 33 Nghị định 54/2017/NĐ-CP thì sau khi đánh giá thực tế cơ sở, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược có trách nhiệm:

+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá thực tế đối với trường hợp không có yêu cầu, khắc phục, sửa chữa;

+ Ban hành văn bản thông báo về các nội dung cần khắc phục, sửa chữa trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá thực tế đối với trường hợp có yêu cầu, khắc phục, sửa chữa.

- Theo quy định tại Khoản 7 Điều 33 Nghị định 54/2017/NĐ-CP thì trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo và tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa của cơ sở đề nghị, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc trả lời lý do chưa cấp.

- Theo quy định tại Khoản 9 Điều 33 Nghị định 54/2017/NĐ-CP thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị các thông tin sau:

+ Tên, địa chỉ cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;

+ Họ tên người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, số Chứng chỉ hành nghề dược;

+ Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

- Theo quy định tại Khoản 11 Điều 33 Nghị định 54/2017/NĐ-CP Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược được lập thành 02 bản theo Mẫu số 22 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP: 01 bản cấp cho cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Ngoài ra, trường hợp cơ sở của bạn đã được đánh giá đáp ứng Thực hành tốt, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt nếu cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt (GPP).

Trên đây là nội dung tư vấn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục mở quầy thuốc tư nhân. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo thêm quy định tại Luật Dược 2016, Nghị định 54/2017/NĐ-CP, Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp lý liên quan.

 

 

Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng gọi: Hotline: 0985.004.474 /0916.604.474 để được tư vấn miễn phí nhanh nhất!

 

 

Công ty CP Tâm - Tầm - Tài
Đường Lê Mao kéo Dài
Số 27, Nhà Vườn 04, Khu Đô Thị Vinh Tân ( Quán Cà Fê King Rẻ Vào )
☎️LiLiên Hệ : 0985004474 Mr.Huy
Web: http://dangkykinhdoanh.org.vn/

Chuyên:

 1. Thành lập doanh nghiệp  ( đăng ký kinh doanh – đăng ký doanh nghiệp) Nghệ An – Hà Tĩnh
 2. Sửa đổi giấy phép kinh doanh Nghệ An – Hà Tĩnh
 3. Dịch vụ kế toán Nghệ An – Hà Tĩnh
 4. Dịch thuật Nghệ An – Hà Tĩnh
 5. Giấy phép lao động – Viza Nghệ An – Hà Tĩnh
 6. Giấy chứng nhận đầu tư Nghệ An – Hà Tĩnh
 7. Đăng ký nhãn hiệu - logo Nghệ An – Hà Tĩnh
 8. Tra cửu ngành nghề kinh doanh và tên công ty

 

 

Công ty CP TÂM – TẦM – TÀI được thành lập vào năm 2010, đến nay chúng tôi đã phát triển vững vàng và tạo được uy tín trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình, cùng đồng hành với Quý doanh nghiệp từ khi hình thành đến khi phát triển.
Với các lĩnh vực kinh chính:
- Đăng ký kinh doanh Hà tĩnh nghệ an
- Tư vấn thành lập công ty Hà tĩnh
- Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại nghệ an
- Tư vấn, lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp/Chi nhánh, Sửa đổi bổ sung Giấp phép đăng ký kinh doanh.
- Dịch vụ kế toán thuế (trọn gói) Doanh nghiệp,
- Bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa.
- Đăng ký mã số - mã vạch
- Dịch thuật công chứng.
- Tư vấn xuất nhập khẩu
- Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu (Website, catalog, card visite, tờ rơi)
- Cho thuê văn phòng làm địa chỉ trụ sở Doanh nghiệp
Và các thủ tục hành chính khác của Doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh.