Văn bản pháp luật »

HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

11-08-2017

HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆTNAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007

của Thủ tướng Chính phủ)

 

Cấp

 1             Cấp 2     Cấp 3     Cấp 4     Cấp 5     Tên ngành

A                                                                            NÔNG NGHIỆP,  LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

                01                                                          Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

                                011                                        Trồng cây hàng năm

                                                0111       01110    Trồng lúa

                                                0112       01120    Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

                                                0113       01130    Trồng cây lấy củ có chất bột

                                                0114       01140    Trồng cây mía

                                                0115       01150    Trồng cây thuốc lá, thuốc lào

                                                0116       01160    Trồng cây lấy sợi

                                                0117       01170    Trồng cây có hạt chứa dầu

                                                0118                      Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh

                                                                01181    Trồng rau các loại

                                                                01182    Trồng đậu các loại

                                                                01183    Trồng hoa, cây cảnh

                                                0119       01190    Trồng cây hàng năm khác

                                012                                        Trồng cây lâu năm

                                                0121                      Trồng cây ăn quả

                                                                01211    Trồng nho

                                                                01212    Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới

                                                                01213    Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác

                                                                01214    Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo

                                                                01215    Trồng nhãn, vải, chôm chôm

                                                                01219    Trồng cây ăn quả khác

                                                0122       01220    Trồng cây lấy quả chứa dầu

                                                0123       01230    Trồng cây điều

                                                0124       01240    Trồng cây hồ tiêu

                                                0125       01250    Trồng cây cao su

                                                0126       01260    Trồng cây cà phê

                                                0127       01270    Trồng cây chè

                                                0128                      Trồng cây gia vị, cây dược liệu

                                                                01281    Trồng cây gia vị

                                                                01282    Trồng cây dược liệu

                                                0129       01290    Trồng cây lâu năm  khác

                                013         0130       01300    Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

                                014                                        Chăn nuôi

                                                0141       01410    Chăn nuôi trâu, bò

                                                0142       01420    Chăn nuôi ngựa, lừa, la

                                                0144       01440    Chăn nuôi dê, cừu

                                                0145       01450    Chăn nuôi lợn

                                                0146                      Chăn nuôi gia cầm

                                                                01461    Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm

                                                                01462    Chăn nuôi gà

                                                                01463    Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng

                                                                01469    Chăn nuôi gia cầm khác

                                                0149       01490    Chăn nuôi khác

                                015         0150       01500    Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

                                016                                        Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

                                                0161       01610    Hoạt động dịch vụ trồng  trọt

                                                0162       01620    Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

                                                0163       01630    Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

                                                0164       01640    Xử lý hạt giống để nhân giống

                                017         0170       01700    Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan

                02                                                          Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

                                021         0210                      Trồng rừng và chăm sóc rừng

                                                                02101    Ươm giống cây lâm nghiệp

                                                                02102    Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ

                                                                02103    Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa

                                                                02109    Trồng rừng và chăm sóc rừng khác

                                022                                        Khai thác gỗ và lâm sản khác

                                                0221       02210    Khai thác gỗ

                                                0222       02220    Khai thác lâm sản khác trừ gỗ

                                023         0230       02300    Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác

                                024         0240       02400    Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

                03                                                          Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

                                031                                        Khai thác thuỷ sản

                                                0311       03110    Khai thác thuỷ sản biển

                                                0312                      Khai thác thuỷ sản nội địa

                                                                03121    Khai thác thuỷ sản nước lợ

                                                                03122    Khai thác thuỷ sản nước ngọt

                                032                                        Nuôi trồng thuỷ sản

                                                0321       03210    Nuôi trồng thuỷ sản biển

                                                0322                      Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

                                                                03221    Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ

                                                                03222    Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt

                                                0323       03230    Sản xuất giống thuỷ sản

B                                                                             KHAI KHOÁNG

                05                                                          Khai thác than cứng và than non

                                051         0510       05100    Khai thác và thu gom than cứng

                                052         0520       05200    Khai thác và thu gom than non

                06                                                          Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

                                061         0610       06100    Khai thác dầu thô

                                062         0620       06200    Khai thác khí đốt tự nhiên

                07                                                          Khai thác quặng kim loại

                                071         0710       07100    Khai thác quặng sắt

                                072                                        Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)

                                                0721       07210    Khai thác quặng uranium và quặng thorium

                                                0722                      Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

                                                                07221    Khai thác quặng bôxít

                                                                07229    Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu

                                073         0730       07300    Khai thác quặng kim loại quí hiếm

                08                                                          Khai khoáng khác

                                081         0810                      Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 

                                                                08101    Khai thác đá

                                                                08102    Khai thác cát, sỏi

                                                                08103    Khai thác đất sét 

                                089                                        Khai khoáng chưa được phân vào đâu

                                                0891       08910    Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

                                                0892       08920    Khai thác và thu gom than bùn

                                                0893       08930    Khai thác muối

                                                0899       08990    Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

                09                                                          Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng

                                091         0910       09100    Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

                                099         0990       09900    Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

C                                                                            CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

                10                                                          Sản xuất chế biến thực phẩm

                                101         1010                      Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

                                                                10101    Chế biến và đóng hộp thịt

                                                                10109    Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác

                                102         1020                      Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

                                                                10201    Chế biến và đóng hộp thuỷ sản

                                                                10202    Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh 

                                                                10203    Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô

                                                                10204    Chế biến và bảo quản nước mắm

                                                                10209    Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác

                                103         1030                      Chế biến và bảo quản rau quả

                                                                10301    Chế biến và đóng hộp rau quả

                                                                10309    Chế biến và bảo quản rau quả khác

                                104         1040                      Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật

                                                                10401    Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật

                10409    Chế biến và bảo quản dầu mỡ khác

                                105         1050       10500    Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

                                106         1060                     Xay xát và sản xuất bột

                                                1061                      Xay xát và sản xuất bột thô

                                                                10611    Xay xát

                10612    Sản xuất bột thô

                                                1062       10620    Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

                                107                                        Sản xuất thực phẩm khác

                                                1071       10710    Sản xuất các loại bánh từ bột

                                                1072       10720    Sản xuất đường

                                                1073       10730    Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo

                                                1074       10740    Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự

                                                1075       10750    Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

                                                1079       10790    Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

                                108         1080       10800    Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

                11                                                          Sản xuất đồ uống 

                                110                                        Sản xuất đồ uống

                                                1101       11010    Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh

                                                1102       11020    Sản xuất rượu vang

                                                1103       11030    Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

                                                1104                      Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

                                                                11041    Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

                                                                11042    Sản xuất đồ uống không cồn

                12           120         1200                      Sản xuất sản phẩm thuốc lá

                                                                12001    Sản xuất thuốc lá

                                                                12009    Sản xuất thuốc hút khác

                13                                                          Dệt

                                131                                        Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt

                                                1311       13110    Sản xuất sợi

                                                1312       13120    Sản xuất vải dệt thoi

                                                1313       13130    Hoàn thiện sản phẩm dệt

                                132                                        Sản xuất hàng dệt khác

                                                1321       13210    Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

                                                1322       13220    Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

In trang nàyCông ty CP TÂM – TẦM – TÀI được thành lập vào năm 2010. Đến nay chúng tôi đã phát triển vững vàng và tạo được uy tín trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình. Và cùng đồng hành với Quý doanh nghiệp từ khi hình thành đến khi phát triển.


Với các lĩnh vực kinh chính, phục vụ chuyên nghiệp:

Tư vấn, lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp/Chi nhánh. Sửa đổi bổ sung Giấp phép đăng ký kinh doanh.

- Dịch vụ Kế toán thuế.

- Bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa.

- Đăng ký mã số - mã vạch.

- Dịch vụ khắc dấu.

- Dịch thuật công chứng.

- Tư vấn xuất nhập khẩu.

- Thiết kế Website, catalog, card visite, tờ rơi.

- Cho thuê văn phòng làm địa chỉ trụ sở Doanh nghiệp.

Và các thủ tục hành chính khác của Doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh.

 

Công ty CP Tâm - Tầm - Tài
Đường Lê Mao kéo Dài
Số 27, Nhà Vườn 04, Khu Đô Thị Vinh Tân ( Quán Cà Fê King Rẻ Vào )

Văn phòng đại diện: 106A Xuân Diệu, TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc: Nguyễn Quốc Huy

ĐT: 0985.004.474 – 0916.604474

Web: http://dangkykinhdoanh.org.vn/

 

Công ty CP TÂM – TẦM – TÀI được thành lập vào năm 2010, đến nay chúng tôi đã phát triển vững vàng và tạo được uy tín trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình, cùng đồng hành với Quý doanh nghiệp từ khi hình thành đến khi phát triển.
Với các lĩnh vực kinh chính:
- Đăng ký kinh doanh Hà tĩnh nghệ an
- Tư vấn thành lập công ty Hà tĩnh
- Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại nghệ an
- Tư vấn, lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp/Chi nhánh, Sửa đổi bổ sung Giấp phép đăng ký kinh doanh.
- Dịch vụ kế toán thuế (trọn gói) Doanh nghiệp,
- Bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa.
- Đăng ký mã số - mã vạch
- Dịch thuật công chứng.
- Tư vấn xuất nhập khẩu
- Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu (Website, catalog, card visite, tờ rơi)
- Cho thuê văn phòng làm địa chỉ trụ sở Doanh nghiệp
Và các thủ tục hành chính khác của Doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh.