Giải thể văn phòng đại diện nước ngoài

 

Giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam có rất nhiều vấn đề pháp lý cần giải quyết, khi giải thể văn phòng đại diện nước ngoài cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng đại diện và nhân viên văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại cục thuế.Khi cục thuế quyết toán xong mới làm thủ tục giải thể tại sở công thương với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực luật Luật 3T giúp hàng nghìn lượt khách hàng trong việc làm thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài và trợ giúp khách hàng giải quyết mọi vấn đề liên quan tới thủ tục pháp lý còn vướng mắc để được chấm dứt hoạt động tại Việt Nam.

Nội dung bài viết

 • Căn cứ pháp lý của thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài
  • Các trường hợp giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.  
  • Quy trình giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam. 
 • Bảng giá trọn gói giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
  • Thủ tục đối với cơ quan thuế khi giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
  • Thủ tục và hồ sơ giải thể hoạt động của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
 • Lệ phí và thời gian dịch vụ giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ pháp lý của thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài

 • Căn cứ vào Luật thương mại năm 2005
 • Nghị định số Số: 07/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư số 11/2016/TT-BCT
 • Thông tư 133/2012/TT-BTC
Luật 3T  hướng dẫn các trình tự làm thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài như sau:

Các trường hợp giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.  

 1. Hết thời hạn hoạt động ghi trong giấy phép;
 2. Theo đề nghị của thương nhân và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp nhận;
 3. Theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do vi phạm pháp luật và quy định của giấy phép;
 4. Do thương nhân bị tuyên bố phá sản;

Quy trình giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam. 

 • Bước 1: Đối với cục thuế: Văn phòng đại diện quyết toán thuê thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng đại diện và nhân viên của văn phòng đại diện (nếu có nhân viên).
 • Bước 2: Đối với văn phòng đại diện: Làm thủ tục thanh lý tài sản hoặc máy móc thiết bị văn phòng nếu có.
 • Bước 3: Đối với ngân hàng: Đóng tài khoản của văn phòng nước ngoài mở tại ngân hàng Việt Nam.
 • Bước 4: Đối với công an thành phố: Làm thủ tục trả con dấu văn phòng đại diện
 • Bước 5: Đối với sở công thương: Làm thủ tục trả lại giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện.
 • Bước 6: Đối với cơ quan bảo hiểm: Chốt bảo hiểm cho người lao động.

Bảng giá trọn gói giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

STT Nội dung dịch vụ    Giá (VNĐ)      Thời gian thực hiện
1 Thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài  tại ngân hàng Miễn phí 01 ngày
2 Thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài  tại công an tỉnh thành phố 1.500.000 03 – 05 ngày
3 Thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại cục thuế 3.000.000 20 – 30 ngày
4 Thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại sở công thương 2.000.000 05 ngày

Thủ tục đối với cơ quan thuế khi giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Đối với cơ quan thuế.

– Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho trưởng văn phòng đại diện của văn phòng đại diện nước ngoài:

 • Tờ khai quyết toán.
 • Giấy xác nhận lương (có công ty mẹ xác nhận)
 • Bảng kê số ngày cư trú
 • Bảng tính chi tiết thuế thu nhập cá nhân
 • Chứng từ nộp thuế
 • Hợp đồng thuê nhà
 • Hộ chiếu của trưởng văn phòng chứng thực

– Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên làm việc tại văn phòng: 

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên.
 • Bảng tổng hợp thu nhập của nhân viên
 • Bảng chi tiết thu nhập
 • Giấy ủy quyền quyết toán
 • Chứng từ nộp thuế
 • Trường hợp BHXH và BHYT do người lao động tự chi trả phải nộp chứng từ BHXH hoặc quyết toán BHXH
 • Quyết định nghỉ việc của nhân viên
 • Làm thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện (do công ty mẹ ký tên, đóng dấu)
 • Thanh toán các khoản nghĩa vụ đối với người lao động, trụ sở
 • Làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng và tất cả nhân viên làm việc tại văn phòng đến thời điểm đóng cửa
 • Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khác theo quy định của pháp luật (nếu có)

Bước 2: Đối với văn phòng đại diện

 • Thực hiện việc thanh lý tài sản như: xe cộ, máy in, máy tính, điều hòa và đồ dùng văn phòng;
 • Hoặc chuyển toàn bộ tài sản của văn phòng đại diện về công ty mẹ;

Bước 3: Thực hiện trả dấu tại cơ quan công an tỉnh/thành phố.

Hồ sơ trả dấu văn phòng đại diện bao gồm:

 • Công văn trả dấu của Văn phòng đại diện;
 • Con dấu của Văn phòng đại diện;
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;
 • Bản sao Giấy phép hoạt động văn phòng đại diện;
 • Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện với các lý do ở trên;
 • Bản sao Văn bản chấm dứt hiệu lực mã số thuế của cơ quan thuế;

Bước 4: Tại sở công thương 

Thủ tục và hồ sơ giải thể hoạt động của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

 • Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
 • Bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối với trường họp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)
 • Giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam
 • Hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng Văn phòng và các nhân sự của Văn phòng đại diện
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động
 • Hợp đồng thuê địa điểm và Biên bản thanh lý Hợp đồng của Văn phòng đại diện
 • Văn bản xác nhận đã hoàn tất các khoản nợ
 • Giấy ủy quyền
 • Thanh lý hợp đồng thuê trụ sở
 • Giấy xác nhận đã trả dấu
 • Thông báo về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện
 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện hoặc Bản sao văn bản của Sở Công thương không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối với Trường họp hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Sở Công thương đồng ý gia hạn)
 • Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện với các lý do ở trên.

Bước 5: Chấm dứt tài khoản tại ngân hàng

 • Làm thủ tục đóng tài khoản tại ngân hàng, lưu ý phải lấy kèm theo sao kê tài khoản.

Bước 6: Đối với cơ quan bảo hiểm

 • Chốt sổ bảo hiểm cho trưởng văn phòng đại diện
 • Chốt sổ bảo hiểm cho người lao động
 • Đóng mã bảo hiểm

Cơ quan bảo hiểm sau khi xem xét hồ sơ, nếu văn phòng đại diện không nợ tiền bảo hiểm thì cơ quan bảo hiểm đóng mã bảo hiểm cho văn phòng đại diện và trả lại sổ bảo hiểm cho nhân viên văn phòng đại diện.

Bước 7: Thực hiện trả dấu tại cơ quan công an tỉnh/thành phố.

Hồ sơ trả dấu văn phòng đại diện bao gồm:

 • Công văn trả dấu của Văn phòng đại diện;
 • Con dấu của Văn phòng đại diện;
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;
 • Bản sao Giấy phép hoạt động văn phòng đại diện;
 • Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện với các lý do ở trên;
 • Bản sao Văn bản chấm dứt hiệu lực mã số thuế của cơ quan thuế;

Thời gian thực hiện thủ tục trả dấu

Cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ trả dấu và ra Thông báo hủy dấu của Văn phòng đại diện trong thời gian 3 -5 ngày làm việc.

Lệ phí và thời gian dịch vụ giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Phí dịch vụ             3.000.000 VNĐ
Thời gian dịch vụ    : 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đại diện thực hiện các thủ tục tại Sở Công thương và thay mặt doanh nghiệp giải trình tại sở công thương

Các lợi ích sau khi giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Luật 3T 

 • Đảm bảo tính chính xác về nội dung công việc
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu
 • Chúng tôi nhận trọn gói thủ tục giải thể văn phòng đại diện tại sở công thương, ngân hàng, bảo hiểm, công an và cục thuế.
 • Tư vấn miễn phí thủ tục giải thể văn phòng đại diện trước hoặc sau giải thể…
Luật 3T  cam kết giúp bạn hoàn tất các dịch vụ pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn rõ nét.
Các dịch vụ tư vấn của Luật 3T  liên quan tới thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài:
 • Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

Thiết bị y tế thành phố vinh, thiết bị y tế nghệ an, thiet bi y te thanh pho vinh, thiet bi y te nghe an, máy đo huyết áp thành phố vinh, máy đo huyết áp nghệ an, may do huyet ap thanh pho vinh, may do huyet ap nghe an, máy đo tiểu đường thành phố vinh, máy đo tiểu đường nghệ an, may do tieu duong thanh pho vinh, may do tieu duong nghe an, xe lăn thành phố vinh, xe lăn nghệ an, xe lan thanh pho vinh, xe lan nghe an, máy trợ thính thành phố vinh, máy trợ thính nghệ an, may tro thinh thanh pho vinh, may tro thinh nghe an, bô vệ sinh thành phố vinh, bô vệ sinh nghệ an, gậy chống thành phố vinh, gậy chống nghệ an