Đăng ký bảo hộ logo độc quyền

Đăng ký bảo hộ logo độc quyền, nhãn hiệu – thương hiệu nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu với logo thương hiệu, nhãn hiệu của mình, là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp logo độc quyền, nhãn hiệu, thương hiệu đó là hình ảnh thương hiệu của một doanh nghiệp, cá nhân dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của một tổ chức, cá nhân khác nhau. Vì lý do đó, đăng ký logo, nhãn hiệu, thương hiệu là một điều kiện tất yếu đối với doanh nghiệp, cá nhân nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Cục sở hữu trí tuệ công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân sở đã đăng ký bảo hộ.

Nội dung bài viết

 • 1. Tư vấn đăng ký bảo hộ logo – nhãn hiệu – thương hiệu
 • 2. Tra cứu nhãn hiệu
 • 3. Thủ tục đăng ký bảo hộ logo – nhãn hiệu – thương hiệu
 • 4. Thời gian đăng ký logo độc quyền

1. Tư vấn đăng ký bảo hộ logo – nhãn hiệu – thương hiệu

 • Tư vấn xây dựng chiến lược, phát triển thương hiệu
 • Tư vấn phân nhóm lĩnh vực bảo hộ độc quyền logo thương hiệu theo Bảng phân loại Nice IX của Quốc Tế.
 • Tư vấn mô tả logo đăng ký một cách chính xác nhất nhằm bảo hộ tuyệt đối ý nghĩa và cách thức trình bày của logo.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp điều chỉnh logo thương hiệu khi sảy ra tình trạng tương tự với những logo thương hiệu đã đăng ký bảo hộ.
 • Thiết kế logo mới cho doanh nghiệp dựa trên các kết quả tra cứu sơ bộ nhằm trách sự trùng lắp khi đăng ký bảo hộ.
 • Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, nhãn mác bao bì, kiểu dáng sản phẩm,….

2. Tra cứu nhãn hiệu

Việc tra cứu nhãn hiệu trước khi bảo hộ là rất quan trọng và cần thiết bởi lẽ: Để tránh trường hợp nhãn hiệu bị trùng, gây nhầm lẫn, hoặc nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ thì tiến hành tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn bảo hộ. Việc tra cứu sẽ giúp chúng ta có thể thay đổi, hoặc sửa đổi để có thể được cấp bảo hộ độc quyền, vì số lượng đơn nộp bảo hộ tại cục sở hữu trí tuệ nhiều nên sẽ tránh được thời gian phải chờ đợi trong quá trình bảo hộ.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ logo độc quyền

Khi tra cứu nhãn hiệu khách hàng cung cấp nội dung mẫu nhãn và nhóm sản phẩm, danh mục hàng hóa cần bảo hộ, trường hợp bảo hộ nhiều nhóm thì khách hàng nộp thêm lệ phí nhà nước cho các nhóm hàng hóa, sản phẩm bảo hộ thêm. Thời gian tra cứu xem kết quả từ 3- 5 ngày làm việc tùy thuộc vào nội dung của nhãn hiệu.
Đối tượng được đăng ký bảo hộ bao gồm:

 • Cá nhân người Việt Nam
 • Doanh nghiệp tại Việt nam
 • Cá nhân người nước ngoài và các tổ chức của Việt Nam và của nước ngoài.

3. Thủ tục đăng ký bảo hộ logo – nhãn hiệu – thương hiệu

 • Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ logo độc quyền, nhãn hiệu, thương hiệu (Luật 3T soạn thảo)
 • Mẫu logo độc quyền (khách hàng cung cấp)
 • Giấy uỷ quyền cho Luật 3T  (Luật 3T  soạn thảo)
 • Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động…) khách hàng cung cấp) nếu có
 • Qui chế sử dụng độc quyền logo nếu logo độc quyền yêu cầu bảo hộ là logo độc quyền tập thể (Luật 3T  soạn thảo)
 • Tài liệu xác nhận về xuất xứ, giải thưởng, huy chương nếu logo độc quyền chứa đựng các thông tin đó (khách hàng cung cấp)
 • Bản sao đơn đầu tiên hoặc Giấy chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế …(khách hàng cung cấp nếu có)
 • Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên độc quyền logo có sử dụng các biểu tượng, tên riêng…(khách hàng cung cấp)

4. Thời gian đăng ký logo độc quyền

 • Trong vòng từ 02  – 03 tháng đầu cục sở hữu trí tuệ xem xét xem đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm ….Nếu đơn hợp lệ sẽ ra thông báo chấp thuận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn. Nếu không hợp lệ sẽ ra thông báo yêu cầu sửa đổi và nộp lại cho cục sở hữu trí tuệ trong vòng 01 tháng kể từ ngày ra thông báo sửa đổi.
 • Trong vòng từ 9-10 tháng kể từ ngày công bố đơn cục sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp, cá nhân đăng ký nếu được sẽ ra thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký.
 • Nếu đơn đăng ký không đáp ứng đủ các điều kiện, cục sở hữu trí tuệ ra thông báo không cấp văn bằng bảo hộ, doanh nghiệp cá nhân có quyền kiến nghị và đưa ra văn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn nhiệu cho nhãn hiệu của doanh nghiệp, cá nhân.
 • Trong vòng 03 tháng sau sẽ xem xét và cấp văn bằng bảo hộ nhưng trên thực tế có thể đơn sẽ bị kéo dài từ 20 -24 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Về thời hạn của văn bằng bảo hộ:  10 năm kể từ ngày được cấp văn bằng.
>>> Tìm hiểu: Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ hỗ trợ toàn diện các vấn đề sở hữu trí tuệ khách hàng gặp phải

NHỮNG DẤU HIỆU CỦA NHÃN HIỆU – THƯƠNG HIỆU – LOGO ĐƯỢC COI LÀ BỊ TRÙNG  HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT THUỘC MỘT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP

1. Hình và hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng rộng rãi với danh nghĩa là một nhãn hiệu

2. Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên nhiều người biết đến.

3. Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

4.  Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;

5. Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật Đăng ký bảo hộ logo

6. Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

7. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;

8. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;

9. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;

10. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

11. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;

12. Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;

Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu

Và các nhãn hiệu nổi tiếng đã được sử dụng rộng rãi.

 
 

Thiết bị y tế thành phố vinh, thiết bị y tế nghệ an, thiet bi y te thanh pho vinh, thiet bi y te nghe an, máy đo huyết áp thành phố vinh, máy đo huyết áp nghệ an, may do huyet ap thanh pho vinh, may do huyet ap nghe an, máy đo tiểu đường thành phố vinh, máy đo tiểu đường nghệ an, may do tieu duong thanh pho vinh, may do tieu duong nghe an, xe lăn thành phố vinh, xe lăn nghệ an, xe lan thanh pho vinh, xe lan nghe an, máy trợ thính thành phố vinh, máy trợ thính nghệ an, may tro thinh thanh pho vinh, may tro thinh nghe an, bô vệ sinh thành phố vinh, bô vệ sinh nghệ an, gậy chống thành phố vinh, gậy chống nghệ an