Thay đổi đăng ký kinh doanh

 

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp không tránh khỏi việc thay đổi thông tin doanh nghiệp. Việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Vậy thay đổi đăng ký kinh doanh công ty là gì? Thay đổi đăng ký doanh nghiệp gồm những nội dung gì. Hồ sơ thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty như thế nào.  Luật 3T xin mời khách hàng theo dõi bài viết của chúng tôi dưới đây để nắm rõ thông tin cụ thể nhất.

 

Nội dung bài viết

Thay đổi đăng ký kinh doanh là gì?

Căn cứ vào điều 30 luật doanh nghiệp năm 2020. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp hay thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là việc doanh nghiệp tiến hành thay đổi các thông tin có trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định việc thay đổi này của doanh nghiệp cần phải làm hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty và nộp hồ sơ thông báo tới sở kế hoạch và đầu tư trong 10 ngày kể từ ngày thay đổi, để doanh nghiệp được xác nhận thay đổi thông tin và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Doanh nghiệp sau khi có quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đã được thông qua trong nội bộ cần tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn tối thiểu 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có thay đổi. Trong trường hợp doanh nghiệp không thông báo đúng thời hạn quy định thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp quá hạn thông báo từ 1 – 30 ngày, xử phạt hành chính từ 500.000 – 1.000.000 đồng
 • Doanh nghiệp quá hạn thông báo từ 31 – 90 ngày, xử phạt hành chính từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng
 • Doanh nghiệp quá hạn thông báo từ 91 ngày trở lên, xử phạt hành chính từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng

Như vậy có thể thấy việc thông báo các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh là bắt buộc, người đại diện pháp luật của công ty hoặc người được người đại diện ủy quyền sẽ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Các trường hợp doanh nghiệp phải thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo quy định các trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh công ty bao gồm các nội dung sau đây:
 • Thay đổi tên công ty, thay đổi loại hình doanh nghiệp
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Thay đổi thông tin về: website, email, số điện thoại, fax
 • Thay đổi thông tin người đại diện pháp luật (nếu nhiều người đại diện theo pháp luật thì sẽ thể hiện toàn bộ người đại diện) riêng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể hiện nội dung vốn góp của các thành viên trên đăng ký kinh doanh. Thay đổi thông tin người đại diện pháp luật có thể là thay đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có liên quan.
 • Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp: thay đổi vốn điều lệ có thể là tăng hoặc giảm vốn điều lệ.  Hình thức góp vốn đối với trường hợp tăng vốn điều lệ ở đây có thể góp bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản, thương hiệu…
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty. Doanh nghiệp có thể thay thế hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh cần thiết cho doanh nghiệp.

Điều kiện thay đổi đăng ký kinh doanh công ty

Để có thể hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp 1 cách đúng quy định của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp theo trình tự đúng quy định của pháp luật.
 • Khi thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh với sở kế hoạch và đầu tư doanh nghiệp cần phải có hồ sơ xin thay đổi hợp lệ và doanh nghiệp cần phải đóng lệ phí thay đổi, lệ phí công bố theo quy định.

Tùy từng trường hợp sẽ cần những điều kiện riêng: Ví dụ:  Doanh nghiệp tiến hành thay đổi tên công  ty thì doanh nghiệp cần đặt tên đúng quy định như khi thành lập doanh nghiệp mới, giảm vốn điều lệ phải được giảm vốn khi đã đủ thời gian,,,,vv

Lưu ý:  Vì tính bắt buộc phải thông báo về những nội dung được thay đổi trong đăng ký kinh doanh, nên các doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện việc thông báo nội dung thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Để tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì tùy thuộc vào nội dung thay đổi của doanh nghiệp sẽ cần phải tiến hành các công việc khác nhau nhưng đại đa số các nội dung thay đổi đều phải trải qua những bước sau đây:

Bước 1: Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp năm 2020 và thông tư 01 hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh online trên trang dangkykinhdoanh.gov.vn trước sau đó mới tiến hành nộp hồ sơ bản cứng tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thành phố trực thuộc nơi công ty đăng ký đặt trụ sở chính.

Bước 3:  Luật 3T sẽ chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ thay đổi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sẽ thay mặt doanh nghiệp giải trình khi có yêu cầu.

Bước 4: Nhận kết quả và hướng dẫn các thủ tục sau khi thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh cần phải làm đối với ngân hàng, hoặc cơ quan thuế hoặc với đối tác.

Quy-trinh-thay-doi-dkkd

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty

Để hoàn thiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty theo từng nội dung thì khách hàng cần phải nắm bắt được hồ sơ cụ thể. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật 3T thì chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Hồ sơ thay đổi trụ sở chính trong đăng ký kinh doanh 

So với các trường hợp thay đổi nội dung khác thì thay đổi trụ sở chính có phần phức tạp hơn. Bởi mỗi trường hợp thay đổi trụ sở, phía doanh nghiệp sẽ cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ khác nhau. Việc chuẩn bị hồ sơ đối với một chuyên viên pháp lý hay luật sư thì không quá phiền phức, nhưng với các doanh nghiệp sẽ gặp phải những khó khăn nhất định.

Trường hợp chuyển trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký khi thành lập: 

 • Thông báo thay đổi địa chỉ theo mẫu quy định
 • Quyết định về việc thay đổi trụ sở công ty của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên, của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần.
 • Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông tùy vào từng loại hình công ty.
 • 01 Giấy ủy quyền cho  Luật 3T thực hiện
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân của người thực hiện thủ tục

Trường hợp doanh nghiệp chuyển trụ sở sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập.

 • Công văn đồng ý chuyển địa chỉ của cơ quan thuế nơi địa chỉ cũ của công ty cấp cho doanh nghiệp sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế.
 • Thông báo thay đổi địa chỉ công ty theo mẫu quy định
 • Bản sao điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung
 • Danh sách đầy đủ thành viên công ty
 • Quyết định về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh hoặc của Đại hội đồng cổ đông tùy vào từng loại hình công ty
 • 01 Giấy ủy quyền.

Hồ sơ thay đổi tên công ty trong đăng ký kinh doanh 

 • 01 Thông báo thay đổi tên công ty theo mẫu quy định.
 • 01 Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu với Công ty TNHH một thành viên, của các thành viên hợp danh với Công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông với Công ty cổ phần.
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu với Công ty TNHH một thành viên, của các thành viên hợp danh với Công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông với Công ty cổ phần.
 • 01 Giấy ủy quyền Luật 3T thực hiện các thủ tục.
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân của người làm thủ tục thay đổi.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp

 • 01 Thông báo thay đổi vốn điều lệ, vốn góp theo mẫu quy định.
 • 01 Quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty.
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc tăng giảm vốn điều lệ, điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty.
 • 01 Giấy ủy quyền  Luật 3T thực hiện các hồ sơ, thủ tục.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • 01 Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề theo mẫu đã được quy định
 • 01 Quyết định về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty.
 • 01 Bản sao biên bản cuộc họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu, của các thành viên hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào từng loại hình công ty
 • 01 Giấy ủy quyền  Luật 3T thực hiện các thủ tục

Những công việc cần làm sau khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ dẫn đến việc nhiều giấy tờ của doanh nghiệp bị thay đổi, do đó với mỗi trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khác nhau thì sau khi thay đổi doanh nghiệp cần chú ý tới công việc riêng của từng loại nội dung thay đổi.

Thay đổi tên công ty:

Sau khi quý công ty được thay đổi tên sẽ đều phải thực hiện các việc sau:
 • Doanh nghiệp Khắc lại dấu công ty.
 • Doanh nghiệp phải thay đổi thông tin công ty trên hóa đơn điện tử;
 • Thay đổi biển tên doanh nghiệp tại trụ sở, các chi nhánh, VPĐD,..;
 • Tiến hành thay đổi thông tin chủ tài khoản công ty tại ngân hàng, thông tin tên doanh nghiệp với các bên bảo hiểm, đối tác,….
 • Doanh nghiệp cần thông báo cho đối tác về việc tên công ty có sự thay đổi và có thể ký lại các phụ lục hợp đồng đã giao kết tùy vào quyết định của hai bên. 

Thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật:

Sau khi địa chỉ công ty dược thay đổi, doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện các việc sau:

 • Doanh nghiệp thay đổi dấu nếu thay đổi địa chỉ khác quận mà trên con dấu thể hiện quận huyện.
 • Doanh nghiệp thay đổi thông tin địa chỉ trên hóa đơn điện tử của mình đã đăng ký;
 • Thông báo cho ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản biết là doanh nghiệp có thay đổi thông tin
 • Doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi cơ quan quản lý thuế, chốt và chuyển bảo hiểm xã hội về địa chỉ mới của doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi địa chỉ cho đối tác, khách hàng, các bên liên quan đến hoạt động của công ty…

Thay đổi vốn của doanh nghiệp: 

Thay đổi vốn điều lệ công ty (tăng giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp) vốn điều lệ công ty liên quan trực tiếp đến công tác nộp thuế môn bài hàng năm của doanh nghiệp với 2 mức như sau:
 • Bậc 1: 2.000.000 VNĐ/1 năm với công ty đăng ký vốn điều lệ dưới 10 tỷ
 • Bậc 2: 3.000.000 VND/1 năm với công ty đăng ký vốn trên 10 tỷ 
Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của  Luật 3T 

 Luật 3T hiện cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Với đội ngũ luật sư chuyên môn tốt, có kinh nghiệm, tận tình,  Luật 3T tự tin cung cấp cho đến quý công ty dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý.  Luật 3T sẽ thực hiện những công việc sau trong quá trình doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh bao gồm:

 • Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh khi bắt đầu dịch vụ đến lúc hoàn tất công việc và doanh nghiệp nhận được giấy đăng ký mới.
 • Tư vấn nội dung mà doanh nghiệp dự định thay đổi và từ đó tìm cách mang lại lợi ích, hạn chế rủi ro với nội dung quý doanh nghiệp muốn thay đổi.
 • Hướng dẫn quý doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu.
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và gửi cho doanh nghiệp tham khảo sau đó ký và đóng dấu
 • Trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi tại Sở kế hoạch đầu tư và lấy kết quả về gửi doanh nghiệp.
 •  Luật 3T luôn theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa theo yêu cầu của chuyên viên pháp lý
 •  Luật 3T sẽ nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được thay đổi và chuyển tới quý doanh nghiệp
 •  Luật 3T sẽ tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi doanh nghiệp được cấp giấy đăng ký doanh nghiệp

Một số câu hỏi về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Có nộp được hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng được không?

Theo quy định mới của Luật doanh nghiệp, hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp sẽ được nộp qua 02 bước sau:

 • Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tới cơ quan đăng ký sau khi được chấp thuận hồ sơ trực tuyến.

Do đó, doanh nghiệp hoàn toàn có thể nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng và đây sẽ là bước bắt buộc.

Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh mất bao lâu?

Thời gian thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh còn tùy thuộc vào nội dung doanh nghiệp thay đổi. Có những nội dung thay đổi mất thời gian nhiều và trải qua nội dung nhiều bước. Nhưng thường các nội dung thay đổi cơ bản được tính từ ngày hồ sơ thay đổi được nộp đủ và hợp lệ là 03 – 05 ngày làm việc.

Tra cứu thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu?

Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin tại cơ sở dữ liệu trực tuyến quốc gia về doanh nghiệp, doanh nghiệp truy cập tại địa chỉ là dangkykinhdoanh.gov.vn

Chi phí thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Lệ phí thay đổi, cấp lại đăng ký doanh nghiệp hiện nay đang được miễn phí, doanh nghiệp sẽ chỉ phải nộp phí công bố thông tin thay đổi 100.000 VND và phí thay đổi con dấu công ty mới: 200.000 VNĐ. 

Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu? 

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ nộp tại  Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Trên đây là toàn bộ nội dung và dịch vụ của  Luật 3T. Khách hàng có nhu cầu cần được tư vấn giải đáp thành lập công ty hoặc thay đổi đăng ký doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Ngoài dịch vụ trên  Luật 3T cũng cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Hà Nội. Liên hệ ngay để biết thêm thông tin chi tiết.

Thiết bị y tế thành phố vinh, thiết bị y tế nghệ an, thiet bi y te thanh pho vinh, thiet bi y te nghe an, máy đo huyết áp thành phố vinh, máy đo huyết áp nghệ an, may do huyet ap thanh pho vinh, may do huyet ap nghe an, máy đo tiểu đường thành phố vinh, máy đo tiểu đường nghệ an, may do tieu duong thanh pho vinh, may do tieu duong nghe an, xe lăn thành phố vinh, xe lăn nghệ an, xe lan thanh pho vinh, xe lan nghe an, máy trợ thính thành phố vinh, máy trợ thính nghệ an, may tro thinh thanh pho vinh, may tro thinh nghe an, bô vệ sinh thành phố vinh, bô vệ sinh nghệ an, gậy chống thành phố vinh, gậy chống nghệ an