Sổ đỏ là gì? Sổ hồng là gì?

 

Sổ đỏ là gì? phân biệt chức năng và thủ tục cấp phép 2 loại giấy tờ này

Sổ hồng và sổ đỏ là tên mà mọi người thường gọi dựa trên màu sắc của hai loại giấy tờ đó, thực chất đây đều là các loại giấy tờ có liên quan đến đất đai và nhà cửa. Tuy nhiên thì hai loại giấy tờ này cụ thể là giấy tờ gì và giữa chúng có gì khác nhau hay không thì bài viết của Luật 3T sẽ giải thích rõ ngay sau đây:

sohong-sotrang-sodo

Nội dung bài viết

Sổ đỏ là gì?

a. Sổ đỏ

Sổ đỏ hay còn gọi là giấy đỏ hoặc bìa đỏ chính là tên gọi tắt của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, được cấp cho các khu vực nằm ngoài đô thị, hay còn gọi là nông thôn.

Các loại đất được cấp sổ đỏ bao gồm đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối hoặc đất làm nhà ở thuộc khu vực nông thôn

Thông thường, hầu hết sổ đỏ được cấp cho hộ gia đình nên khi chuyển nhượng hoặc thực hiện các giao dịch dân sự có liên quan đến quyền sử dụng đất thì sẽ phải có đầy đủ chữ ký của tất cả các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên có tên nằm trong sổ hộ khẩu của gia đình

b. Sổ hồng

Cũng giống như sổ đỏ, sổ hồng cũng được gọi dựa trên màu sắc của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Bộ Xây dựng cấp. Trong sổ hồng có ghi rõ sở hữu nhà ở như thế nào, đất ở được sử dụng riêng hay chung. Phạm vi là sẽ ghi nhận quyền sở hữu nhà ở trước, sau đó mới ghi nhận quyền sở hữu đất ở và không được ghi loại đất khác

Phân biệt giữa sổ đỏ và sổ hồng

– Về đặc điểm nhận dạng: sổ đỏ có bìa bên ngoài màu đỏ, trang đầu tiên có in chữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”; sổ hồng thì có màu hồng, bên ngoài sổ hồng là trang đầu tiên có ghi “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất”

– Về cơ quan ban hành: sổ đỏ sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành còn sổ hồng sẽ do Bộ Xây dựng ban hành

– Về tài sản được công nhận: đối với sổ đỏ sẽ là quyền sử dụng đất, còn đối với sổ hồng thì sẽ là nhà ở, đất ở và công trình xây dựng

– Về khu vực được cấp sổ: sổ đỏ sẽ được cấp cho những khu vực ngoài đô thị còn sổ hồng sẽ được cấp cho những khu vực nằm trong đô thị

– Về loại đất được cấp sổ: sổ đỏ sẽ được cấp ở đất nông thôn, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối, sổ hồng sẽ được cấp cho đất ở đô thị

– Về chủ thể ký kết: sổ đỏ được cấp cho hộ gia đình vậy nên khi chuyển nhượng hoặc thực hiện các giao dịch dân sự nói chung có liên quan đến quyền sử dụng đất thì phải có chữ ký của tất cả các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình mình. Còn đối với sổ hồng thì khi chuyển nhượng hay thực hiện các giao dịch dân sự khác sẽ cần phải có chữ ký của tất cả những người có tên trên giấy chứng nhận, không phụ thuộc vào độ tuổi

– Về ý nghĩa: sổ đỏ là tên thường gọi của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho người sử dụng đất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; sổ hồng là tên gọi tắt của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở nhưng trong trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ chung cư thì sẽ cấp 01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, còn trong trường hợp chủ sở hữu nhà ở nhưng không đồng thời là chủ sở hữu đất ở thì chỉ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Thực tế rằng, từ ngày 10/12/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định thống nhất hai loại giấy này làm một dưới tên gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Loại giấy này được ban hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng chung cho phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất

Tuy nhiên một trong hai loại sổ đỏ và sổ hồng nếu đã được cấp trước ngày 10/12/2009 thì vẫn có giá trị về mặt pháp lý và không cần phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đát, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp chủ sở hữu muốn đổi sang mẫu giấy mới thì phải thực hiện theo quy định pháp  luật

Thiết bị y tế thành phố vinh, thiết bị y tế nghệ an, thiet bi y te thanh pho vinh, thiet bi y te nghe an, máy đo huyết áp thành phố vinh, máy đo huyết áp nghệ an, may do huyet ap thanh pho vinh, may do huyet ap nghe an, máy đo tiểu đường thành phố vinh, máy đo tiểu đường nghệ an, may do tieu duong thanh pho vinh, may do tieu duong nghe an, xe lăn thành phố vinh, xe lăn nghệ an, xe lan thanh pho vinh, xe lan nghe an, máy trợ thính thành phố vinh, máy trợ thính nghệ an, may tro thinh thanh pho vinh, may tro thinh nghe an, bô vệ sinh thành phố vinh, bô vệ sinh nghệ an, gậy chống thành phố vinh, gậy chống nghệ an