Tư vấn kê khai thuế ban đầu

Tư vấn kê khai thuế ban đầu dành cho các doanh nghiệp mới được khai sinh theo quy định mới nhất của Luật thuế và Luật doanh nghiệp hiện hành. Ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu công ty, công ty phải tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp lý thuế ban đầu để nộp tại chi cục thuế quận, huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (Có nghĩa là: khi doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh là đã bắt đầu hoạt động ). Tránh các trường hợp đáng tiếc đối với các doanh nghiệp mới thành lập thường cho rằng khi nào xuất hóa đơn thì mới hoạt động.

Tư vấn hướng dẫn kê khai thuế ban đầu

Nội dung cụ thể về kê khai thuế ban đầu được Luật 3T tư vấn cụ thể như sau:

Nội dung bài viết

 • Tư vấn các quy định của  pháp luật về hồ sơ pháp lý thuế ban đầu
 • Kê khai thuế ban đầu là bao gồm những nội dung gì
 • Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ pháp lý kê khai thuế ban đầu
  • Đại diện thực hiện các thủ tục   

Tư vấn các quy định của  pháp luật về hồ sơ pháp lý thuế ban đầu

 • Tư vấn và soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ tại chi cục thuế quận
 • Tư vấn về thời gian kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế
 • Tư vấn về thủ tục mua hóa đơn lần đầu
 • Tư vấn nộp thuế môn bài tại kho bạc nhà nước
 • Tư vấn về thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm giám đốc và kế toan trưởng;
 • Tư vấn về thủ tục kê khai hồ sơ pháp lý & thủ tục mua hóa đơn
 • Tư vấn về trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp
 • Các nội dung có liên quan

Kê khai thuế ban đầu là bao gồm những nội dung gì

Luật 3T tư vấn cho khách hàng kê khai thuế ban đầu. Kê khai thuế ban đầu là bao gồm các nội dung sau đây.

Kê khai, nộp tờ khai lệ phí thuế môn bài cho doanh nghiệp

Kê khai mở tờ khai làm báo cáo Bc 26, báo cáo thuế hàng tháng, 01/GTGT

Thực hiện nộp tờ khai 05 QT, 05 KK

Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ pháp lý kê khai thuế ban đầu

 • Soạn thảo quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty
 • Quyết định bổ nhiêm kế toán trưởng
 • Danh sách thành viên công ty
 • Số vốn góp của các thành viên công ty
 • Thông báo mở tài khoản ngân hàng
 • Đăng ký các hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn
 • Đăng ký phương pháp trích khấu hao
 • Đăng ký chương trình mở sổ bằng máy vi tính
 • Đơn xin mua hóa đơn
 • Tờ khai thuế môn bài, kê khai thuế ban đầu
 • Giấy giới thiệu và các giấy tờ khác có liên quan

Đại diện thực hiện các thủ tục   

 • Tư vấn & hoàn chỉnh hồ sơ tại chi cục thuế
 • Đại diện doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế
 • Kiểm tra, theo dõi tiến trình kịp thời thông báo cho doanh nghiệp
 • Tiến hành nộp, theo dõi hồ sơ mua hóa đơn, kê khai thuế ban đầu
 • Các nội dung khác có liên quan.

Thiết bị y tế thành phố vinh, thiết bị y tế nghệ an, thiet bi y te thanh pho vinh, thiet bi y te nghe an, máy đo huyết áp thành phố vinh, máy đo huyết áp nghệ an, may do huyet ap thanh pho vinh, may do huyet ap nghe an, máy đo tiểu đường thành phố vinh, máy đo tiểu đường nghệ an, may do tieu duong thanh pho vinh, may do tieu duong nghe an, xe lăn thành phố vinh, xe lăn nghệ an, xe lan thanh pho vinh, xe lan nghe an, máy trợ thính thành phố vinh, máy trợ thính nghệ an, may tro thinh thanh pho vinh, may tro thinh nghe an, bô vệ sinh thành phố vinh, bô vệ sinh nghệ an, gậy chống thành phố vinh, gậy chống nghệ an